Return退貨政策

<p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">為確保您的權益,收到商品開箱時請務必錄影,商品如有瑕疵或收到錯誤商品,請立即聯繫賣場,我們將盡快為您處理退換貨事宜</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">網購商品享有七天鑑賞 (猶豫) 期,是鑑賞 (猶豫) 期而非試用期呦</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">若需退貨,請確認商品須為完整、未拆封、未使用,並保有原始包裝退回,若有缺漏將依照下列收取包裝費用</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">1.內襯緩衝材料:10~50元</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">2.破壞袋:10~30元</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">3.紙箱:10~100元</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">4.商品:依照商品完整度,評估再販售所需之費用</font></p><p><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji">故請務必保留包裝,切勿自行丟掉、破壞(檢查商品必要的拆封不在此限),以免損失您的退貨權利</font></p><p><br /></p>